ЗА МЕН

Адв. Мартина Атанасова Дункова има Бакалавър и Магистър по Право от Университета в Саламанка.

Магистър по Международно Бизнес Право от Университета в Барселона и OBS Business School.

Езиково обучение от Cambridge University and Trinity College of London

Тя е съдействащ член във виртуална кантора в областта на Имиграционните въпроси.
Адвокат № 3313 от Адвокатска Kолегия на Саламанка.
Адвокат № 10.654 от Адвокатска Kолегия на Малага.
Адвокат № 6500010301 от Софийска Адвокатска Колегия

Работи следните дисиплини: Имиграция + BREXIT ПОСЛЕДИЦИ ЗА БРИТАНЦИ ЖИВЕЕЩИ В ИСПАНИЯ, Гражданско Право и Семейно право, Наказателно право, Права и наказателна отговорност на малолетните.

Тя също така предоставя юридически консултации на компании в областта на Bъншната Tърговия и Mеждународните договори
(износ-внос).

Езици:български,испански и английски.

martinadunkova@gmail.com

628 637 422

Малага – Саламанка – София

 

Зa Кoнтакт