ЗА МЕН

Адв. Мартина Атанасова Дункова има Бакалавър и Магистър по Право от Университета в Саламанка.

Магистър по Международно Бизнес Право от Университета в Барселона и OBS Business School.

Тя е съдействащ член във виртуална кантора в областта на Имиграционните въпроси.

Адвокат № 3313 от Адвокатска Kолегия на Саламанка.

Експерт по Банково, Гражданско и Трудово Право.

Тя също така предоставя юридически консултации на компании в областта на Bъншната Tърговия и Mеждународните договори 

(износ-внос).

Езици:български,испански и английски.

info.iusilingua@gmail.com

923 62 17 60

Gran Vía, 67 – 3ºA

37001 Salamanca

 

Зa Кoнтакт