Прозрачност, Cигурност и Ефикасно Обслужване.

Това са нашите основни стълбове, за да предложим решения според нуждите на всички наши клиенти.

Ние предоставяме правни съвети на различни езици.

Нашият опит и репутация са подкрепени от удовлетворението на всички наши клиенти, които постоянно ни препоръчват.

Правни Услуги

Специализирани  сме в различни дисциплини на Правото.

Езиково обучение

Персонализирани програми, адаптирани към профила и целите на клиента

Превод , Устен превод, интерпретация

Превеждаме официални документи за фирми и физически лица с професионализъм и ефективност

Правни Услуги

Банково Право

Ипотечни разходи, незаконни клаузи, IRPH (Индекс за ипотечен кредит), Конвертируеми Бонове, Многовалутна Ипотека, Revolvíng карти.
Cлучаи Banco Popular и др.

Семейно Право

Разводи, промяна на мерките, настойничество и др.

Наказателно Право

Оплаквания, жалби, алкохолизъм, насилие, заплахи,Пътнотранспортно произшествия и др.

Гражданско Право

Искане на неплатени в срок задължения, изготвяне на договори (възбрани,
договори за депозит наеми,лизинг, покупко-продажба и др.), Извънсъдебни споразумения и др.

Имиграционни Въпроси

Екстрадране, убежище, придобиване на гражданство, визи, получаване на разрешения за пребиваване, работа и др.

Международно Право

Международни договори, внос-износ, юридически консултации по Външна Търговия,
и др.

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Като конкурентно предимство, ние предлагаме индивидуални и групови програми за всички видове цели, нива и възрасти, както в академична, така и в бизнес област.

Многоезична Правна Консултация
Обслужваме правни впроси на български, испански и английски език
Изпити по английски за кандидатстващи държавен служител.
Подготвяме тестовете по английски за различни звена държавен служител.
Подготовка по английски език за достъп до EBAU (Приемен Изпит за Университет)
Практическа подготовка за приемни изпити за Университет.
Бизнес Английски

Бизнес Английски, team building, интервюта за работа и др.

Програми за Фирми

ръководители, служители, интервюта за работа и др.

Официални Изпити
Cambridge, Oxford, Trinity, Pearson, IELTS
Частни уроци до вкъщи и / или в нашата академия

Индивидуални и групови персонализирани програми за всички видове цели, нива и възрасти

Уроци в малки групи

Часове по английски в групи до 5 човека

Team Building

Обучение на професионални екипи чрез практическа и динамична методика

ПРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Правен превод - Устен превод, интерпретация

Договори, съдебни решения, искове,жалби, съдействие при съдебни дела и декларации в съда

Официални документи

Удостоверения (академични, брачни), лицензи, завещания, пълномощни, нотариални документи и др.

Търговска Сфера

Доклади, търговски договори, годишни отчети, фирмена политика, вътрешни документи, Презентации на Професионалн Услуги и др.

Устен Превод при Бизнес преговори

Многоезична езиково съдействие при бизнес срещи, споразумения, интервюта за работа, международни договори и др.

ЗА МЕН

Адв. Мартина Атанасова Дункова има Бакалавър и Магистър по Право от Университета в Саламанка.

Магистър по Международно Бизнес Право от Университета в Барселона и OBS Business School.

Тя е съдействащ член във виртуална кантора в областта на Имиграционните въпроси.

Адвокат № 3313 от Адвокатска Kолегия на Саламанка.

Експерт по Банково, Гражданско и Трудово Право.

Тя също така предоставя юридически консултации на компании в областта на Bъншната Tърговия и Mеждународните договор.

(износ-внос).

Езици:български,испански и английски.

info.iusilingua@gmail.com

923 62 17 60

Gran Vía, 67 – 3ºA

37001 Salamanca

 

Зa Кoнтакт