Прозрачност, Cигурност и Ефикасно Обслужване

Това са нашите основни стълбове, за да предложим решения според нуждите на всички наши клиенти.

Ние предоставяме правни съвети на различни езици.

Ние предоставяме правни съвети на различни езици.

ПРАВНИ УСЛУГИ

Банково Право

Ипотечни разходи, незаконни клаузи, IRPH (Индекс за ипотечен кредит), Конвертируеми Бонове, Многовалутна Ипотека, Revolvíng карти. Cлучаи Banco Popular и др.

Семейно Право

Разводи, промяна на мерките, настойничество и др.

Наказателно Право

Оплаквания, жалби, алкохолизъм, насилие, заплахи,Пътнотранспортн о произшествия и др.

Гражданско Право

Искане на неплатени в срок задължения, изготвяне на договори (възбрани, договори за депозит наеми,лизинг, покупко- продажба и др.), Извънсъдебни споразумения и др.

Имиграционни Въпроси

Екстрадране, убежище, придобиване на
гражданство, визи, получаване на разрешения за пребиваване, работа и др.

Международно Право

Международни договори, внос-износ, юридически консултации по Външна Търговия, и др.

923 62 17 60

Gran Via, 67 – 3ºA

37001 Salamanca

Зa Кoнтакт