Прозрачност, Cигурност и Ефикасно Обслужване

Това са нашите основни стълбове, за да предложим решения според нуждите на всички наши клиенти.

Ние предоставяме правни съвети на различни езици.

Ние предоставяме правни съвети на различни езици.

ПРАВНИ УСЛУГИ

Имиграционни Въпроси

Екстрадране, убежище, придобиване на
гражданство, визи, получаване и
обновяване на разрешения за пребиваване, работа и др.
ВИЗИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ, ПРЕДПРИЕМАЧИ И БИЗНЕСМЕНИ

КОНСУЛТАЦИЯ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕЦИ, КОИТО ИСКАТ ДА ВЛЯЗАТ В ИСПАНСКА ТЕРИТОРИЯ ЧРЕЗ БИЗНЕС ПРОЕКТ ИЛИ ИНВЕСТИЦИЯ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ИМИГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ. ПОСЛЕДСВИЯ BREXIT

Ние помагаме на британците, които
пребивават или искат да пребивават в
Испания, да уредят всяка ситуация, която може да възникне в това отношение в резултат на BREXIT

Гражданско Право

Искане на неплатени в срок задължения, изготвяне на договори (възбрани, договори за депозит наеми,лизинг, покупко- продажба и др.), Извънсъдебни споразумения и др.

Семейно Право

Разводи, промяна на мерките, настойничество и др.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ЗАЩИТА НА МАЛНОЛЕТНИЯ

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Оплаквания, жалби, алкохолизъм, насилие, заплахи, и др

МАЛНОЛЕТНИ
Защита на правата на непълнолетните в качеството им на извършители или жертви на престъплението.
Bullying, cyber bullying, злоупотреба и т.н.
Работим ръка за ръка с опитни психолози и образователни психолози.

Банково Право

Ипотечни разходи, незаконни клаузи, IRPH (Индекс за ипотечен кредит), Конвертируеми Бонове, Многовалутна Ипотека, Revolvíng карти. Cлучаи Banco Popular и др.

martinadunkova@gmail.com

628 637 422

Малага – Саламанка – София

Зa Кoнтакт