Г-жа. МАРТИНА АТАНАСОВА ДУНКОВА

Обучена от Cambridge University and Trinity College of London

Превеждаме професионално и ефективно всички видове официални документи за

фирми и физически лица. Предоставяме също преводачески услуги в съдебната зала.

Удовлетвореността на клиентите е наш приоритет и конкурентно предимство.

ПРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Правен превод - Устен превод, интерпретация

Договори, съдебни решения, искове,жалби, съдействие при съдебни дела и декларации в съда

Официални документи

Удостоверения (академични, брачни), лицензи, завещания, пълномощни, нотариални документи и др.

Търговска Сфера

Доклади, търговски договори, годишни отчети, фирмена политика, вътрешни документи, Презентации на Професионалн Услуги и др.

Устен Превод при Бизнес преговори

Многоезична езиково съдействие при бизнес срещи, споразумения, интервюта за работа, международни договори и др.

martinadunkova@gmail.com

628 637 422

Малага – Саламанка – София

Зa Кoнтакт